Success Stories
June 14, 2023

eKommune 2023: En suksesshistorie med EventEyes Innsjekkingskiosker

Author
Nadia Jorgenrud

I en tid hvor teknologi utvikler seg raskt, er det stadig større behov for å omfavne nye, effektive løsninger for å forbedre opplevelsen på konferanser. KS Møteplasser deler sin erfaring med våre innsjekkingskiosker og hvordan de forbedret en av deres konferanser.

KS Møteplasser arrangerte eKommune 2023, en digitaliseringskonferanse, og var på jakt etter en effektiv og profesjonell løsning som kunne opprettholde konferansens tema. En av utfordringene de stod overfor var organiseringen av navneskilt i forkant av konferansen. Med et stramt budsjett og et sterkt ønske om å forbedre effektiviteten, ble de introdusert for EventEyes innsjekkingskiosker.

«Ideen om å kunne skrive ut på stedet og ikke måtte bruke tid i forkant på å printe ut navneskilt og legge de ut alfabetisk på bord før registreringen skulle åpne var det som trigget oss mest»

                                                    - Julie Ullrich, KS Møteplasser

 

Effektivitet og brukervennlighet

Ved å bruke kioskene, kunne KS Møteplasser spare tid med forberedelser før konferansen.
Prosessen med å skrive ut og organisere navneskiltene ble betydelig forenklet, noe som frigjorde tid til andre oppgaver. I tillegg ble det mulig å se i sanntid hvem som hadde sjekket inn og hvem som ikke hadde kommet, noe som forbedret effektiviteten og flyten av konferansen.

En annen stor fordel med kioskene var fleksibiliteten til å gjøre endringer på stedet, for eksempel å rette opp i en skrivefeil i en deltakers navn eller legge til en ny deltaker, samtidig som de opprettholdt samme kvalitet og design på navneskiltene.

«Med antall deltagere vi hadde, var fire kiosker perfekt. Kioskene virket enkle å sette opp og skrev ut navneskiltene raskt. Det var ingen køer og deltagerne synes kioskene var enkle å bruke.»
eKommune 2023

Deltakeropplevelsen

Konferansedeltakerne gav også positive tilbakemeldinger om kioskene. Selv om det ble bemerket at det kunne være behov for ytterligere forklaring om bruken av QR-koden, var generelle tilbakemeldinger positive.

Mange av deltakerne var overrasket over hvor godt kioskene fungerte. Bruken av kioskene resulterte i en reduksjon av ventetider og køer, som igjen forbedret deltakeropplevelsen. Strategisk plassering av kioskene, samt tilrettelegging for god plass rundt dem, bidro til å skape en jevn og effektiv innsjekking.

Anbefaling

Basert på den positive opplevelsen under eKommune 2023, vil KS Møteplasser definitivt anbefale EventEyes innsjekkingskiosker til andre konferanser og har planlagt å benytte innsjekkskioskene på andre eventer til høsten.  

Julie i KS Møteplasser peker spesielt på betydningen av EventEyes personell som var til stede på konferansen. Å ha dedikert støtte tilgjengelig onsite for å håndtere tekniske spørsmål eller utfordringer var et betydelig bidrag til suksessen for konferansen. Dette førte til at de kunne konsentrere seg om andre viktige oppgaver under konferansen.

«Ja, jeg vil helt klart anbefale andre til å ta i bruk kioskene. Enkle å bruke, ingen til liten nedetid, lekkert design.»

Nysgjerrig på om kioskene passer ditt neste event? La oss ta en prat! 

How can we help?

Let's have a chat about your next event.

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.